Niemiecki w pracy

Blog

List motywacyjny po niemiecku. Jak pisać o umiejętnościach i kompetencjach miękkich.

To najbardziej „motywacyjna” część listu motywacyjnego. Piszemy o tym, w jaki sposób nasze kwalifikacje, umiejętności, doświadczenia odpowiadają wymaganiom pracodawcy. Ważne, by powiązać to, co mamy do zaoferowania z treścią ogłoszenia o pracę. W tym miejscu można więc napisać o znajomości języków obcych czy obsłudze komputera, ale przede wszystkim o kompetencjach miękkich (a więc cechach osobowości, takich jak: komunikatywność czy elastyczność). Jak pisać o swoich atutach?

 

Języki obce

Zacznijmy od znajomości języków obcych (Fremdsprachenkenntnisse). W liście motywacyjnym piszemy o niej tylko wówczas, gdy jest wymagana przez pracodawcę. Przydadzą się takie określenia jak:

beherrschen - władać

Neben meiner Muttersprache Polnisch beherrsche ich auch Russisch und Englisch.

(Oprócz mojego ojczystego języka polskiego władam także rosyjskim i angielskim.)

 

flieβend – płynnie

in Wort und Schrift – w mowie i piśmie

Ich beherrsche die russische Sprache flieβend in Wort und Schrift.

(Płynnie władam rosyjskim w mowie i piśmie.)

 

absolvieren – ukończyć, zdobyć

Ich habe 2002 die Mittelstufe Prüfung absolviert.

(W 2002 roku zdobyłem certyfikat Mittelstufe.)

 

Obsługa komputera

Przejdźmy teraz do obsługi komputera (Computerkenntnisse). W liście motywacyjnym piszemy o niej tylko wówczas, gdy jest wymagana przez pracodawcę. Przydadzą nam się określenia:

vertraut sein – być obeznanym

Mit der branchenüblichen EDV-Programmen bin ich durch meine Tätigkeit vertraut.

(W mojej pracy zapoznałem się z typowymi dla branży programami komputerowymi).

 

umgehen mit + Dativ/ Umgang haben mit +Dativ – obchodzić się, obsługiwać

Selbstverständlich kann ich mit den gängigen Office-Anwendungen umgehen und habe gute Kenntnisse im Umgang mit dem Internet.

(Oczywiście potrafię obsługiwać programy pakiet Office oraz Internet).

 

einarbeiten – wdrożyć się

Digitale Bildbearbeitung habe ich noch nie gemacht, aber ich sehe kein Hindernis darin, mich einzubereiten.

(Jeszcze nie zajmowałam się cyfrową obróbką zdjęć, ale nie widzę żadnych przeszkód, żeby się wdrożyć).

 

Kompetencje miękkie

Przejdźmy do cech osobowości, które wyróżniają Ciebie spośród innych kandydatów. Przydadzą nam się następujące zwroty:

Kontakte knüpfen – nawiązywać kontakty

Konflikte zu bewältigen – przezwyciężać konflikty

Lösungen finden – znajdywać rozwiązania

im Team arbeiten – pracować w zespole

 

Tych atutów nie wystarczy jedynie wyliczyć, trzeba udowodnić, jak przydają się w życiu zawodowym. Na przykład tak:

Meine freundliche und zuvorkommende Art half mir besonders im Umgang mit Beschwerden und anderen Krisensituationen.

(Mój przyjazny i uprzejmy sposób bycia przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba odpowiadać na skargi klientów i w innych kryzysowych sytuacjach).

 

Jeśli chcesz podkreślić swoje atuty, skorzystaj z następujących określeń:

Meine Stärken liegen in + Dativ (Moje mocne strony to…)

Warum Sie mich als Assistentin des Geschäftsführers einstellen sollten? Weil meine Stärken in der Organisation und Kommunikation liegen.

(Dlaczego powinniście mnie Państwo zatrudnić jako asystentkę dyrektora? Ponieważ moje mocne strony to organizacja i komunikacja).

 

Das kann ich Ihnen bieten – To mogę Państwu zaoferować

Das kann ich Ihnen bieten: Ich bin gewissenhaft und effizient – gerade bei der Erstellung von Frachtpapieren und Überwachung ausgehender Sendungen.

(Mogę Państwu zaoferować to, że jestem skrupulatna i pracuję wydajnie – co jest ważne zwłaszcza przy sporządzaniu dokumentów przewozowych i kontrolowaniu przesyłek wychodzących).

 

…ist für mich kein Problem – nie jest dla mnie żadnym problemem

Der Schriftverkehr ist für mich kein Problem.

Korespondencja nie jest dla mnie żadnym problemem

 

Ich fühle mich zu Hause – czuję się swobodnie

Ihr Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Beratung, genau dort fühle ich mich zu Hause.

(Kładziecie Państwo nacisk na doradztwo osoboiste, właśnie w tym czuję się swobodnie).

 

im Griff haben – mieć pod kontrolą, dobrze sobie radzić

Organisation und Administration habe ich im Griff. Diese Fähigkeiten braucht man als Sekretärin ständig.

(Organizację i administrację mam kontrolą. Sekretarka potrzebuje mieć te umiejętności).

 

Nawiązanie do ogłoszenia

Jeszcze bardziej uwypuklimy nasze atuty, jeśli powiążmy je z wymaganiami z ogłoszenia o pracę, np. przy pomocy takich zwrotów jak:

einsetzen bei – wdrożyć, wykorzystać przy

Meine spezifischen Kenntnisse des Kapitalmarkts möchte ich bei der individuellen Betreuung vermögender Privatkunden einsetzen.

(Moją specjalistyczną wiedzę na temat rynku kapitałowego chciałbym wykorzystać przy obsłudze indywidualnej zamożnych klientów).

 

zu Ihrem Vorteil – na Państwa korzyść

Ich bin sicher, dass ich meine Fähigkeiten auch zu Ihrem Vorteil einsetzen kann.

(Jestem pewiem, że odniesiecie Państwo korzyści z moich umiejętności).

 

Ich bin der Richtige für Sie – jestem właściwym kandydatem

Wenn Sie einen Berater suchen, der ein Gespür für die Wünsche der Kunden hat, dann bin ich der Richtige für Sie.

(Jeśli szukacie Państwo doradcy, który ma wyczucie potrzeb klienta, jestem właściwym kandydatem.)

 

Można taką autoreklamę sformułować jeszcze bardziej bezpośrednio, w formie pytania i odpowiedzi, np.

Sie suchen jemanden, der mit sympatischem Auftreten und guter Beratung neue Kunden gewinnt? Dann überzeuge ich Sie gern, dass ich der Richtige für Sie bin.

(Szukacie Państwo kogoś, kto sympatycznym podejściem i dobrym doradztwem zdobędzie nowych klientów? Przekonam Państwa, że jestem właściwym kandydatem na to stanowisko).

 

Źródło: Judith Engst, Erfolgreich bewerben, Dudenverlag, 2004.

N. Fügert, U. Richter, Bewerbungstraining, Ernst Klett Sprachen, 2013

Zdjęcie: sxc.hu

 

powrót

Komentarze (0)

Brak komentarzy dla wpisu

Dodaj komentarz

Captcha
...

Niemiecki w pracy

Niemiecki w pracy - Kursy stacjonarne i kursy przez Skype

Powiadomienia na email

Jeśli chcesz dostawać powiadomienia o najnowszych wpisach, podaj Twój e-mail:

...

Kanał RSSYou Tube

Autorka bloga

Autorka Bloga

Moje książki

Książki