Niemiecki w pracy

Poziom A2

Poziom podstawowy A2

Potrafisz:
  • zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy),
  • porozumiewać się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe,
  • w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyjesz,
  • poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.