Niemiecki w pracy

Poziom B2

Poziom samodzielności B2

Potrafisz:
  • zrozumieć złożone teksty na tematy konkretne i abstrakcyjne,
  • porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka,
  • formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne,
  • przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.