Niemiecki w pracy

Poziom B1

Poziom samodzielności B1

Potrafisz:
  • zrozumieć wypowiedzi, które dotyczą znanych Ci spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego,
  • poradzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem,
  • tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są Ci znane, bądź Cię interesują,
  • opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając, bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.